Gesorteerde producten

Niet alleen kleding maar alle denkbare 
aan textiel gerelateerde producten


Het volledige sorteerproces levert 350 tot 400 artikelen of producten op die leverbaar zijn in 3-5 verschillende kwaliteiten. 

Het textiel wat bij Gebotex verwerkt wordt bestaat lang niet alleen uit kleding maar uit alle denkbare aan textiel gerelateerde producten.  Het sorteerproces is zodanig ingericht dat uiteindelijk minimaal 90% van de aangeboden goederen worden hergebruikt als recycle product of als kleding. Ons rest afval wordt verwerkt door professionele afvalverwerkers die CO2 vrij stroom kunnen opwekken. Van alle producten die kunnen worden hergebruikt is circa 60% kleding, accessoires, schoeisel of speelgoed. Het textiel dat niet meer in haar oorspronkelijke vorm herbruikbaar is wordt verscheept naar recycling bedrijven en gerecycled tot poetslap of vermalen tot vezels voor gebruik in o.a. ondertapijten en matrassen.

Product Categorieën

Deze soorten zijn onder te verdelen in de volgende hoofdcategorieën. 

Europa kwaliteit
: ca. 9%
Export A: ca. 24%
Export B
: ca. 16%
Poetslappen: ca. 17%
Recycling: ca. 21%
Schoenen: ca. 6%
Vuil: ca. 7%